IMIS home

Information Management, Interchange & Storage


De hoeveelheid gegevens die ons tot beschikking staat wordt steeds groter. Dit biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook een aantal ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Met name het internet levert een enorme brij aan data waaruit moeilijk de op dat moment benodigde informatie kan worden gehaald. Met behulp van computertechnologie (Informatica) wordt het eenvoudiger om verschillende databronnen te raadplegen en de gegevens hieruit te combineren tot werkelijke informatie.

Information Management

Het beheren van de informatie die vanuit vele bronnen wordt verzameld, wordt ook steeds ingewikkelder. Vaak is de informatie wel beschikbaar in de systemen, maar weet niemand precies waar. Ook wordt veel informatie dubbel opgeslagen wat kan leiden tot enorme gegevenshoeveelheden. Met informatie management worden hulpmiddelen beschikbaar gemaakt ten behoeve van het beheren van informatie.

Information Interchange

Vrijwel elk bedrijf in de westerse wereld is tegenwoordig verbonden aan het internet en daarmee met elkaar. Dit maakt het mogelijk om gegevens electronisch met elkaar uit te wisselen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan gegevens over electronische orders en leveringen (EDI) of electronische facturatie (UBL). In feite is alle informatie die tussen bedrijven wordt uitgewisseld te automatiseren. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de systemen van de bedrijven, die vaak van elkaar afwijken, op een goede manier met elkaar te laten communiceren.

Information Storage

Juist door de grote hoeveelheid beschikbare gegevens wordt de opslag een belangrijk punt van aandacht. Vaak is deze enkel in electronische vorm beschikbaar en zal dus gezorgd moeten worden voor een veilige backup van deze gegevens. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat bepaalde informatie niet openbaar wordt en zal dus een goede beveiliging moeten worden gerealiseerd. Hoe groter de hoeveelheid aan informatie, hoe moeilijker het wordt om dit goed te regelen.